Sağlık Hizmetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuat ve standartlarına uygunluk çerçevesinde;

İlgievi Huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde;  rutin sağlık hizmetleri Kurum bünyesinde görevli sağlık ekipleri tarafından sağlanmakta olup, kendi evlerinde bakımı mümkün olamayan hastalarımıza da özel bakım hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla hizmet veren Doktor Odası ve Hemşire Odası, Fizik odası, Acil müdahale, Revir ve rutin kontrol hizmeti yanında ilaç takibi hizmetleri için kullanılmaktadır.

  • İlgievi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezimizde Alzheimer,  Demans yatalak yaşlılarımıza uzman personelle tıbbi sağlık hizmeti destekli bakım imkanı.
  • Uzman hekim kontrolü
  • Gerekli tedavi ve ilaç uygulamaları
  • Hastanın düzenli kontrolü ve takibi
  • Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı
  • 24 saat hemşire takibi
  • İlaç uygulamaları
  • Enjeksiyon
  • Serum takma/çıkarma
  • Hayati bulgu takibi (nabız/tansiyon/solunum/ateş ve kan şekeri ölçümü)